ارتباط با شرکت دژپاد صنعت سازه :

آدرس دفتر مرکزی شرکت دژپاد صنعت سازه :

اصفهان ، خیابان توحید میانی ، ساختمان نگار ۱ ، طبقه ۱ ، واحد ۲

کد پستی :   8173846311

تلفن دفتر فنی :  36253557–031 ,  31315670-031 , 31315671-031

تلفن دفتر مالی :   36253858–031

فاکس :  36253698 – 031

Dojpad_sanat@yahoo.com

آدرس کارگاه ساخت و مونتاژ شرکت دژپاد صنعت سازه :

اصفهان ، شهرک صنعتی مبارکه ، فاز ۱ ، خیابان ۵ ، پلاک ۸

تلفن:       52374141– 031

فاکس :  52374140 – 031

آدرس دفتر طراحی و تحقیق و توسعه شرکت دژپاد صنعت سازه :

اصفهان ، جنب دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی شیخ بهایی اصفهان

ارتباط با شرکت دژپاد صنعت سازه

شرکت های همکار با دژپاد صنعت سازه