ارتباط با شرکت دژپاد صنعت سازه :

آدرس دفتر مرکزی شرکت دژپاد صنعت سازه :

اصفهان ، بلوار دانشگاه صنعتی ، شهرک علمی تحقیقاتی ، خیابان 13 ، پلاک A202

کد پستی :   8415683111

تلفن :  33931409–031 ,  33931410-031 , 33931411-031

فاکس :   33931412–031

Dojpad_sanat@yahoo.com

آدرس کارگاه ساخت و مونتاژ شرکت دژپاد صنعت سازه :

اصفهان ، شهرک صنعتی مبارکه ، فاز ۱ ، خیابان ۵ ، پلاک ۸

تلفن:       52374141– 031

فاکس :  52374140 – 031

ارتباط با شرکت دژپاد صنعت سازه

شرکت های همکار با دژپاد صنعت سازه