اطلاعیه :

قابل توجه کلیه افراد مراجعه کننده جهت مصاحبه :

1. افراد مصاحبه شده مرحله اول ، استخدام شده روزمزد

2. افراد مصاحبه شده مرحله اول ، در نظر گرفته شده برای استخدام از طریق کارفرما

3. افراد مصاحبه شده مرحله اول و تایید شده

بایستی نسبت به ثبت نام در وب سایت شرکت دژپاد صنعت (بخش استخدام) اقدام فرمایید تا جهت موارد زیر مورد رسیدگی قرار گیرد :

1. تمدید قرارداد ماه بعد

2. بررسی دلیل عدم تایید در مصاحبه

3.  معرفی جهت مصاحبه نهایی توسط کارفرما

لازم به ذکر است این ثبت نام به معنی استخدام جدید نمی باشد و صرفاً جهت تکمیل مشخصات متقاضیان برای موارد آینده می باشد ، بنابراین از تماس با دفتر شرکت اکیداً خودداری فرمایید . نتایج نهایی بصورت پیامک یا از طریق وب سایت شرکت اعلام می گردد .

با تشکر شرکت دژپاد صنعت سازه