تاریخچه و معرفی شرکت دژپاد صنعت سازه

شركت دژپاد صنعت سازه در سال ۱۳۷۴ تاسيس گرديده اسـت و زمـينه فعالـيت آن در رشته هاي مكانيك و سيالات ، ‏برق و ابزار دقيق و اتوماسـیون ، ساختماني و اسكلت فلزي در محدوده طراحـي ،‌ ساخت ، نصب و راه اندازي ، تعمير و نگهداري و بهره برداري مي باشد . همـچنين این شرکت به مـدت ۲۵ سال به طـور پيوسـته در صنعت فولاد كشور از جمـله فولاد مـباركه اصـفهان ، ذوب آهن اصفهان ، فولادسازي و ريخته گري مداوم سبا ، فولاد هرمزگان ، گروه ملي صنعتی فولاد اهواز ، فولاد خوزستان ، فولاد کاوه جنوب کیش ، فولاد آلیاژی ایران ، فولاد خراسان ، فولاد کاشان و مجتمع مس سرچشمه فعاليت نموده است و داراي تجربه مديريت همزمان ۱۰۰۰ نفر نيرو می باشد .

حجم فعاليت هاي انجام شده در اين مدت در كليه واحدهاي صنعت فولاد شامل واگن برگردان ، ‏انباشت و برداشت‏ ، گندله سازي ، ‏احياء‌ مستقيم ، فولادسازي و ريخـته گري ، نورد گرم و نورد سرد در قالب  بيش از ۱۰۰ پروژه و  بالغ بر ۱۵۰۰ ميليارد ريال مي باشد .

 

شرکت دژپاد صنعت سازه