کنفرانس ملی ریخته گری هرمزگان :

تقدیر از شرکت دژپاد صنعت سازه بابت ارائه مقاله طراحی و ساخت و راه اندازی دستگاه کنترل سطح مذاب قالب (MLC) الکتریکی در اولین دوره کنفرانس ملی ریخته گری در هرمزگان

محورهای کنفرانس :

بومی سازی و نوآوری در تکنولوژی مواد و قطعات ماشین ریخته گری

کیفیت و تولید گریدهای ویژه و عملیات آماده سازی محصول

شبیه سازی تاندیش قالب و ماشین (متالوژی-انجماد-جریان مذاب-هدایت حرارتی و…)

بهترین تجارب بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و توقفات در ماشین ریخته گری مداوم

سیستم های خنک کاری و روانکاری در ریخته گری مداوم

نقش فناوری اطلاعات در راهکارهای انقلاب صنعتی چهارم در فرآیند ریخته گری

مدرن سازی  وتوسعه پلنت های ریخته گری مداوم

اتوماسیون و ابزار دقیق و کنترل فرآیند ریخته گری مداوم

ایمنی و مسائل زیست محیطی فرآیند ریخته گری مداوم

متالوژی تاندیش، پاتیل و قالب

نوآوری در تکنولوژی ماشین های ریخته گری

کمیته علمی کنفرانس :

دکتر حسین ادریس دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر احمد احمدیان دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عباس بهرامی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر روح الله توکلی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر آرمان زارع دانشگاه صنعتی امیر کبیر(علوم و فنون دریایی)
 دکتر علی کمندی دانشگاه تهران
دکتر مهدی علیزاده دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عباس نجفی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر بهزاد نیرومند(دبیر علمی کنفرانس) دانشگاه صنعتی اصفهان
تقدیر از شرکت دژپاد صنعت سازه بابت مقاله دستگاه کنترل سطح مذاب الکتریکی در کنفرانس ملی ریخته گری هرمزگان