رتبه بندی کشوری :

شرکت دژپاد صنعت سازه دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به شماره ۹۷۴۵۴۵ از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و رتبه بندی پیمانکاری این شرکت به شرح زیر می باشد :

    تاسیسات و تجهیزات : پایه ۳

    صنعت و معدن : پایه ۴

    ساختمان و ابنیه : پایه ۵

همچنین این شرکت در حال دریافت رتبه بندی مشاور از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد .