رتبه بندی کشوری :

شرکت دژپاد صنعت سازه دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به شماره 435194 از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و رتبه بندی پیمانکاری این شرکت به شرح زیر می باشد :

    صنعت و معدن : پایه 1

    تاسیسات و تجهیزات : پایه ۳

    نیرو : پایه 5

    ساختمان و ابنیه : پایه ۵