لیست پروژه های PC شرکت دژپاد صنعت سازه

ردیف

موضوع قرارداد

شماره قرارداد

کارفرما

سال انجام

مدت پيمان

مبلغ قرارداد

1

تهیه ، نصب ، تست ، راه اندازي و دمونتاژ تجهيزات مخابراتي و انجام كارهاي تاسيساتي مخابراتی

48117707

مجتمع فولاد مبارکه

1374

2 سال

918,000,000

2

آماده سازي و شستشوي شيميايي تجهيزات كوره هاي فولادسازي

48120007

مجتمع فولاد مبارکه

1374

2 ماه

268,000,000

3

دمونتاژ  و مونتاژ مجدد تجهيزات هواساز واحد نورد گرم مجتمع فولاد مباركه

48139906

مجتمع فولاد مبارکه

1375-76

15 ماه

143,000,000

4

تهيه ، تامين ،حمل متريال ، نصب ، تست و راه اندازي روشنايي اتوبان ورودي داخل مجتمع فولاد مباركه

48129167

مجتمع فولاد مبارکه

1375-76

10 ماه

2,098,000,000

5

آماده سازي و شستشوي شيميايي تجهيزات كوره هاي فولادسازي

48122721

مجتمع فولاد مبارکه

1375-76

1 سال

1,057,000,000

6

تهیه و اجرای اسيشويي و فلاشينگ سيستم هيدروليك

EBT-557

مجتمع فولاد مبارکه

1376

3 ماه

105,000,000

7

تهیه و اجرای اسيشويي و فلاشينگ سيستم هيدروليك

EBT-7613

مجتمع فولاد مبارکه

1376-77

1 سال

60,000,000

8

بازرسی ، تهیه ، تعميرات ، سرويس ، نگهداري و راهبري تاسيسات كليه ساختمان هاي اداري مجتمع فولاد مباركه

48139954

مجتمع فولاد مبارکه

1376-77

11 ماه

1,000,000,000

9

تهیه و اجرای اسيشويي و فلاشينگ سيستم هيدروليك

EBT-1084

مجتمع فولاد مبارکه

1377-78

1 سال

90,000,000

10

عمليات بازرسی ، تهیه ، تعميرات ، سرويس ، نگهداري و راهبري تاسيسات كليه ساختمان هاي اداري مجتمع فولاد مباركه

48151509

مجتمع فولاد مبارکه

1377-78

1 سال

1,227,000,000

11

عمليات بازرسی ، تهیه ، تعميرات ، سرويس ، نگهداري و راهبري تاسيسات كليه ساختمان هاي اداري مجتمع فولاد مباركه

48160420

مجتمع فولاد مبارکه

1378-79

1 سال

1,440,000,000

12

انجام كارهاي تعميراتي انرژي سيالات-انباشتي برداشتي –آهك احيا مستقيم در ساير نواحي مجتمع فولاد مباركه

48154287

مجتمع فولاد مبارکه

1378-88

1 سال

5,875,000,000

13

تامين ، سازماندهي  ، آموزش نيروهاي مورد نياز  ، تهيه و تامين ابزارآلات و داربست و تعميرات تجهيزات خطوط توليد ، واحد انرژي سيالات ، واحد انباشت و برداشت ، واحد احيا مستقيم و ساير نواحي

48166389

مجتمع فولاد مبارکه

1379-80

12ماه

69,300,000,000

14

انجام عمليات نگهداري و تعميرات تجهيزات سيستم علائم و ارتباطات راه آهن مجتمع فولاد مباركه

48164659

مجتمع فولاد مبارکه

1379-81

19 ماه

650,000,000

15

انجام عمليات بازرسي ، تهیه ، تعميرات ، سرويس ، نگهداري و راهبري تاسيسات كليه ساختمان هاي اداري مجتمع فولاد مباركه

48172199

مجتمع فولاد مبارکه

1379-81

2 سال

3,600,000,000

16

انجام عمليات بهره برداري (راهبري يا اپراتوري) ، بازرسي  ، سرويس ، نگهداري ، تعميرات ، خنثي سازی و نظافت صنعتي تجهيزات واحد تصفيه نورد گرم

48170617

مجتمع فولاد مبارکه

1380-83

3 سال

7,020,000,000

17

انجام عمليات  بازرسي –سرويس و نگهداري تعميرات كليه تجهيزات خطوط نهايي(نورد سرد)

48172350

مجتمع فولاد مبارکه

1380-84

49ماه

9,526,000,000

18

تهیه ، تعمير ، نگهداري ، راهبري و توليد در كارخانه نورد كوثر اهواز تحت پوشش گروه ملي فولاد ايران

832724

نورد کوثر اهواز

1383-84

12ماه

41,000,000,000

19

انجام عمليات بهره برداري (راهبري يا اپراتوري) ، بازرسي  ، سرويس ، نگهداري ، تعميرات ، خنثي سازی و نظافت صنعتي تجهيزات واحد تصفيه نورد گرم

48213258

مجتمع فولاد مبارکه

1383-86

3 سال

11,565,000,000

20

تهیه ، نصب ، تست و راه اندازي ماشين روغنكاري الكترواستاتيك نورد سرد ( دارای گواهینامه رسمی ثبت اختراع )

48221529

مجتمع فولاد مبارکه

1384

3ماه

199,000,000

21

تهیه و اجرای پروژه ایجاد راهرو جهت دسترسي به شيتن هاي برق سالن قراضه

48219232

مجتمع فولاد مبارکه

1384-85

1 سال

1,013,000,000

22

تامين نيرو ، سازماندهي ، راه اندازي ، تعمير و نگهداري سيستمهاي اتوماسيون ، برق ، مكانيك و هيدروليك واحد نورد دوقفسه اي

48220129

مجتمع فولاد مبارکه

1384-87

3 سال

21,000,000,000

23

عمليات بازرسي ، تهیه ، سرويس و، نگهداري و راهبري تاسيسات كليه ساختمانهاي اداري مجتمع فولاد مباركه

48182163

مجتمع فولاد مبارکه

1384-88

51 ماه

9,400,000,000

24

تهيه و تامين ابزار و نيرو جهت تعميرات تجهيزات خطوط توليد مواد اوليه و انرژي سيالات

48223538

مجتمع فولاد مبارکه

1384-88

5 سال

85,000,000,000

25

بازرسي ، سرويس ، نگهداري و تعميرات كليه تجهيزات خطوط نهايي واحد نورد سرد

48234265

مجتمع فولاد مبارکه

1385-88

3سال

18,000,000,000

26

تهیه و اجراي سيستم شستشوي معكوس فيلترهاي شني تصفيه خانه فاضلاب قلع اندود و گالوانيزه

48246443

مجتمع فولاد مبارکه

1386-87

1 سال

1,000,000,000

27

تهیه و اجرای سيستم توزين روي نوار CV-MF29 مدول F احيا مستقيم

48245913

مجتمع فولاد مبارکه

1386-87

1 سال

439,000,000

28

تهیه و اجراي غبارگير جهت دايورتور 34 واحد احیاء مستقیم

48245383

مجتمع فولاد مبارکه

1386-87

1 سال

3,870,000,000

29

تهیه و اجرای كارهاي ساختماني و اسكلت فلزي متفرقه در نواحي فولاد مباركه و کارخانه نورد پيوسته سبا

48272936

مجتمع فولاد مبارکه

1387-88

1 سال

3,500,000,000

30

تهیه و اجرای عمليات جابجايي موتورخانه و افزايش ظرفيت گرمايش كارگاه ترانسفورماتور

48262212

مجتمع فولاد مبارکه

1387-88

1 سال

1,360,000,000

31

انجام عمليات سرويس ، تعمير و نگهداري تجهيزات اصلي و جانبي خطوط توليد در واحد گندله سازي شركت فولاد مباركه-

48264303

مجتمع فولاد مبارکه

1387-88

1 سال

17,000,000,000

32

عمليات تعميرات برنامه ريزي شده دوره اي (هفتگي ، ماهيانه ، فصلي ، سالياته) و عمليات بهره برداري و تعميراتي نواحي نورد سرد 1 و 2

48250471

مجتمع فولاد مبارکه

1387-88

1 سال

32,000,000,000

33

تهيه ، ساخت و نصب تجهيزات مکانیکی در نواحي متفرقه فولاد مباركه و سبا

48272935

مجتمع فولاد مبارکه

1388-89

1 سال

3,000,000,000

34

سيال رساني ( گازهای اکسیژن ، نیتروژن ، آرگون ، هوای فشرده ، متان ) به واحد توسعه شهيد خرازي

48290678

مجتمع فولاد مبارکه

1388-90

2 سال

11,000,000,000

35

تهيه ، ساخت و نصب تجهيزات مکانیکی در نواحي متفرقه فولاد مباركه و سبا

48294224

مجتمع فولاد مبارکه

1389-90

1 سال

3,000,000,000

36

تهیه و اجرای كارهاي باقيمانده و اجراي ساختمان اداري و رستوران واحد انباشت و برداشت

48300683

مجتمع فولاد مبارکه

1390-91

1 سال

3,000,000,000

37

تهيه اجرا تكميل تست و راه اندازي سيستم هاي اعلام و اطفا حريق ترانسفورماتورهاي اينترلاكينگ

48293270

مجتمع فولاد مبارکه

1390-92

2 سال

14,800,000,000

38

انجام عمليات برقی و ابزاردقیق در واحد بريكت سازي در کارخانه فولاد سبا

48350428

مجتمع فولاد مبارکه

1392

8 ماه

1,504,000,000

39

تعمیرات تجهیزات كوره پخت واحد گندله سازي

48360258

مجتمع فولاد مبارکه

1392

1 ماه

3,888,000,000

40

تعميرات تجهیزات ريفرمر واحد احیاء مستقیم

48357704

مجتمع فولاد مبارکه

1392

1 ماه

6,000,000,000

41

تعميرات تجهیزات ريفرمر واحد احیاء مستقیم

48363324

مجتمع فولاد مبارکه

1392

1 ماه

6,000,000,000

42

تهیه و اجرای پوشش سقف و ديواره واحد اسيدشويي و تعميرگاه مركزي

48356752

مجتمع فولاد مبارکه

1392-93

1 سال

41,000,000,000

43

لوله كشي چيلدواتر ( آب صنعتی ) بطول 4 کیلومتر

48360311

مجتمع فولاد مبارکه

1392-93

1 سال

18,000,000,000

44

ساخت پالت فلزي

RHD-9208006-T20

پالایشگاه نفت بندرعباس

1393

2 ماه

1,311,000,000

45

تهیه و تعميرات تجهیزات مکانیکی در واحد فولادسازی سبا

110033-93-162

شرکت MMTE

1393

1 ماه

1,700,000,000

46

تعميرات تجهیزات واحد گندله سازي

48376863

مجتمع فولاد مبارکه

1393-94

1 سال

15,500,000,000

47

تهیه و تعمیرات سازه های فلزی و بتنی فولاد  مبارکه

48387098

مجتمع فولاد مبارکه

1394-95

1 سال

31,000,000,000

48

تعمیرات تجهیزات کلیه نواحی واحد فولادسازی سبا

48386928

مجتمع فولاد مبارکه

1393-94

1 سال

8,000,000,000

49

تهیه ، ساخت و نصب سکوی بتنی مربوط به ایستگاه گاز

48395922

مجتمع فولاد مبارکه

1394-95

1 سال

1,900,000,000

50

تعمیرات مدول های کلیه نواحی فولاد مبارکه

48394742

مجتمع فولاد مبارکه

1394-97

2 سال

272,500,000,000

51

تعمیرات نوار نقاله ها و تجهیزات جانبی واحد فولادسازی

48417936

مجتمع فولاد مبارکه

1395-96

1 سال

22,000,000,000

52

تهیه متریال و اجرای پروژه افزایش مسیر ریلی در سالن های D2-D3 خطوط نهایی واحد نورد سرد و مسیر ریلی نقطه بارگیری سالن E واحد نورد گرم شرکت فولاد مبارکه

48422725

مجتمع فولاد مبارکه

1396-97

1 سال

6,875,000,000

53

تعمیرات خطوط تولید

48464882

 فولاد مبارکه

1397-98

1 سال

112,798,500,000

54

انجام عملیات آماده سازی و سرویس تجهیزات کوره های قوس الکتریکی ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم

48468918

 فولاد مبارکه

1397-98

1 سال

49,800,000,000

55

اصلاح و بازسازی و ارتقاء عملکرد تجهیزات ریخته گری مداوم

48460464

 فولاد مبارکه

1397-98

1 سال

40,000,000,000