طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی ماشین روغنکاری خط اسیدشویی مجتمع فولاد مبارکه